ප්රදර්ශනය

  • තැපැල් කාලය: 09-30-2020

      2020 CMEF ෂැංහයි ඒන්ජල්බිස් ප්‍රදර්ශනයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අපි මෙහි 10.19 ~ 10.22.   වැඩිදුර කියවන්න »

  • තැපැල් කාලය: 09-22-2020

    2020 දී ඇන්ජල්බිස් හි ෆෙයාර් සැළැස්ම චීනයේ වෛද්‍ය ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රක සහ අතේ ගෙන යා හැකි චූෂණ යන්ත්‍රයේ වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා වන එළඹෙන ප්‍රදර්ශන සඳහා ප්‍රදර්ශකයා වනු ඇත: ඉපෝ මැලේසියා අප්රි, 2020 මිලාන් ඉතාලිය මැයි, 2020 සීඑම්ඊඑෆ් ෂැංහයි 2020, ජුනි 3-6 මැනිල් ...වැඩිදුර කියවන්න »