2020 දී ඒන්ජල්බිස් හි ප්‍රදර්ශන සැලැස්ම

චීනයේ වෛද්‍ය ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රක සහ අතේ ගෙන යා හැකි චූෂණ යන්ත්‍රයේ වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා වන ඇන්ජල්බිස් 
එළඹෙන ප්‍රදර්ශන සඳහා ප්‍රදර්ශකයා වනු ඇත:

ඉපෝ මැලේසියාව අප්රි, 2020

මිලාන් ඉතාලිය 2020 මැයි

CMEF ෂැංහයි 2020, ජුනි 3-6

මැනිලා ෆිලිපයින්ස්, අගෝස්තු, 2020

ඉන්දුනීසියාව, 2020 ඔක්තෝබර්

ඒන්ජල්බිස් ශාලාව සහ ස්ථාවර අංකය: ළඟදීම

ස්ථාවර පුවරුවේ නම: ඇන්ජල්බිස්

ලොව පුරා නරඹන්නන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු. 


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -06-2020